%5 Vergi İndirimi - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

%5 Vergi İndirimi

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergiindirimigelirkurumlarmatrah%5
2018 yılı tam tasdik ve denetim sözleşmesi düzenlediğimiz müşterilerimizin %5 oranında kurumlar vergisi indiriminden yararlanması mümkündür.

Vergi indiriminden 2018 yılının Mart ve Nisan aylarında verilmesi gereken 2017 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için yararlanılabilecektir. Tabiî ki 2018 yılının Mart ve Nisan aylarında verilecek olan 2017 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde bu indirim imkânından yararlanacak olan mükelleflerin, 2017, 2016 ve 2015 yıllarına ilişkin vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş olması ve indirimden faydalanmanın diğer şartlarını da taşıması gerekmektedir.
 
Müşterilerimiz, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan ve kendilerine terettüp verginin % 5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden tenzil edildikten sonra kalan tutarının ödenmesi suretiyle indirim imkânından yararlanılmış olacak. Ancak hesaplanan indirim tutarı hiçbir suretle 1 milyon liradan fazla olamaz.

2018 yılında tam tasdik hizmeti sunulan tüm müşterilerimizin vergisel uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön