Şirket Yönetim Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilir - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Şirket Yönetim Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilir

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: yönetimkurulumüdürlerkuruluortaklarkuruluelektronikortam
YÖNETİM KURULU, MÜDÜRLER KURULU VE ORTAKLAR KURULU İLE GENEL KURUL TOPLANTILARI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLİR

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelere göre genel kurul, yönetim kurulu veya müdürler kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilmektedir.

Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına isteyen hak sahipleri Elektronik Toplantı Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda katılabilirler. Üyelerden herhangi birinin toplantıya fiziken katılacağını beyan etmemesi halinde toplantı tamamen elektronik ortamda da yapılabilir.

Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına isteyen hak sahipleri Elektronik Toplantı Sistemi aracılığıyla katılabilirler.

Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurmaktadır.

Diğer taraftan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü tarafından internet adresinde yayınlanan duyuruda, Koronavirüs salgını nedeniyle hastalığın yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirler çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazıları ile usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği de belirtilmiştir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön