E-Beyanname İşlemleri - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

E-Beyanname İşlemleri

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: beyannameşifretamtasdikymm
Tam tasdik sözleşmesi imzaladıkları için e-beyanname gönderme yetkisi alan ancak sonraki yıllarda tam tasdik sözleşmesi imzalamamasına karşın e-beyanname şifresi kullanan mükellefler ile işyerinde hizmet akdi ile çalışan meslek mensubu üzerinden şifre alan ancak daha sonra istihdam ilişkisini sonlandırmalarına rağmen şifre kullanarak beyanname gönderen firmaların beyanname göndermelerinde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

"Kayıt dışılıkla mücadele ve vergi gelirlerinin artırılması konusunda meslek mensuplarımızın yeri ve önemi malumdur. Bu itibarla, belirli istisnalardan faydalanarak ebeyanname gönderme şifresi alan mükelleflerin, istisnayı doğuran durumları son bulmuş ise, bir meslek mensubu ile sözleşme imzalamadan beyanname göndermelerine izin verilmemesi gerektiği açıktır. Bu kapsamda; a- Tasdik sözleşmesi imzalaması nedeniyle şifre alan ancak daha sonra tasdik sözleşmesi yapmayan mükelleflerin, b- Hizmet akdi ile meslek mensubu istihdam etmeleri nedeniyle şifre alan ancak daha sonra meslek mensubu ile olan iş sözleşmelerini sonlandıran mükelleflerin tespit edilerek şifrelerinin iptal edilmesi hususunda gereğini arz ederim."

E-Beyanname Yetkisi

2017 Yılında Tam Tasdik kapsamında sözleşme imzaladıkları için kendilerine e-beyanname gönderme yetkisi verilen mükelleflerden, 2018 yılında Tam Tasdik kapsamında sözleşme imzalamayan mükelleflerin e-beyanname yetkisi iptal edilmiştir. Bahse konu mükellefler ya Tam Tasdik kapsamında sözleşme imzalayarak yeniden e-beyanname yetkisi alacaklar ya da 3568 sayılı Kanun kapsamında meslek mensupları vasıtasıyla beyanname göndereceklerdir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön