Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: edefterelektronikdeftersüreberat
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:57 34398
SARIYER/ İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön