Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının vergilendirilmesi - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının vergilendirilmesi

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: BSMVelektronikparaödemekuruluşları
11 Mart 2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğde, 6493 sayılı Kanun uyarınca BDDK’dan alınan faaliyet izni ile faaliyet gösteren ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bunların şube ve temsilcilerinin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.

6493 sayılı Kanun uyarınca esas itibariyle BDDK tarafından verilen izin çerçevesinde ve bu Kurum denetimine tabi olarak gerçekleştirilen ödeme hizmetlerinin, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen banka muamele ve hizmetlerinden olduğu ve elektronik para ve ödeme kuruluşlarının banker kapsamında BSMV mükellefiyetinin olduğu belirtilmektedir.

Elektronik para ve ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon, ücret vb. tutarların tamamının vergilendirilmesi esas olup, komisyon tutarının bir kısmının yurt dışında veya yurt içinde yerleşik bir kuruluşa aktarılmasının BSMV matrahına etkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte ödeme hizmetlerinde, elektronik para ve ödeme kuruluşları tarafından diğer mükelleflere işlemle doğrudan bağlantılı olarak hesaplanıp işlem başına aktarılan bir komisyon tutarı bulunması halinde, bu tutar lehe alınan paranın hesabında işlem maliyeti olarak dikkate alınabilecektir. Ancak işlem anında ortaya çıkmayan veya işlem anında ortaya çıkmakla birlikte tutarı net bir şekilde hesaplanamayan maliyet unsurları lehe alınan paranın hesabında dikkate alınmayacaktır.

Öte yandan ödeme işlemlerine aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmaması halinde, bu temsilcinin kendi payına düşen kısmı üzerinden KDV hesaplanacaktır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:57 34398
SARIYER/ İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön