Eski Yazar Kasaların Durumu - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Eski Yazar Kasaların Durumu

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: ÖKCyazarkasaEFTPOS
Mükelleflerin mevcut eski nesil yazar kasalarını (Ödeme Kaydedici Cihaz) mali hafızaları doluncaya kadar yeni nesil yazar kasaları ile birlikte kullanma imkanı mevcuttur.

 
Yeni nesil yazar kasa kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler (Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar hariç) mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını, mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanmaları mümkün bulunmaktadır.

 
İşletmelerinde mevcut eski nesil yazar kasaları kullanma imkanı getirilen mükellefler, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluşması halinde, anılan cihazları mali hafıza değişimine tabi tutmaksızın hurdaya ayırmak ve yerlerine yeni nesil yazar kasa satın alarak kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler.

 
Mevcut eski nesil yazar kasalarını mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecek mükellefler; mevcut eski ve yeni nesil yazar kasalarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar, yazar kasa fişlerinin veya bilgi fişlerinin (fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edebileceklerdir. Düzenlenen bilgi fişlerinde müşteri adına düzenlenen ve elektronik ortamda iletilen e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik belgelerin hangi ortamdan ve nasıl temin edilebileceğine, erişilip görüntülenebileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

 
İşletmelerin birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi ile nevi değişikliği halleri ve ferdi bir işletmenin aktif ve pasifi ile kül halinde devri ile ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması halleri haricinde, eski nesil yazar kasaların devri mümkün değildir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için lütfen YMM Eser Sevinç'e esersevinc@ymm.net adresini kullanarak eposta gönderiniz.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön