Geç Gelen Faturalar - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Geç Gelen Faturalar

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDVindirimfatura
KDV indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesi olanaklı hale gelmiştir. KDV Kanununun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile KDV indiriminde takvim yılı sınırı, 1.1.2019 tarihinden geçerli olmak üzere takip eden takvim yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

Fatura tarihi ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı gözetilmeksizin takip eden takvim yılı içerisinde de indirim hakkının kullanılması mümkün olacaktır.

2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirimi mümkündür.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön