Gecikme Zammı Oranı Artırıldı - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Gecikme Zammı Oranı Artırıldı

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: 6183gecikmezammıgecikmefaizialacakvadeödemeemri
29 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan 1266 sayılı karar ile gecikme oranı zamlandı.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir.

Bu Karar 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:57 34398
SARIYER/ İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön