Hasılat esaslı vergilendirme - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Hasılat esaslı vergilendirme

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDVhasılatindirim191
Ticari kazancı işletme hesabına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenden belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (Katma Değer Vergisi dahil) bedel üzerinden ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları Katma Değer Vergisi’ni, indirilecek Katma Değer Vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler.

Hasılat esaslı vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen Katma Değer Vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları Katma Değer Vergisi’ni de gelir olarak dikkate alırlar.

Hasılat esaslı vergilendirme usulü gereği ticari amaçlı olarak satın alınan emtia için ödenen Katma Değer Vergisi’nin ileride satışının yapılması halinde hesaplanan Katma Değer Vergisi’nden indirilmesi mümkün değildir. Hasılat esaslı Katma Değer Vergisi uygulamada satıcı tarafından, satış konusu olan mallar için söz konusu malın satış bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Satışı gerçekleştirenler söz konusu vergiyi nakden veya hesaben almaktadırlar.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön