İşyeri ve konut satışlarında harç oranı - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İşyeri ve konut satışlarında harç oranı

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: harçkonutişyeritapuHarçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde sayılan tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerleri için (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15’e düşürülmüştü. Böylece, oran sadece konut ve işyeri teslimleri için geçici olarak binde 15’e düşürülmüş, bunlar dışındaki diğer gayrimenkuller için binde 20 oranı geçerliliğini korumaktadır.

31 Ekim 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazate’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yukarıdaki 31 Ekim 2018 tarihi, 31 Aralık 2018 olarak değiştirilmiştir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:57 34398
SARIYER/ İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön