İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri Uzatıldı. - Yazılarımız - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri Uzatıldı.

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: ihracatKDVtecilterkinsüre
Gelir idaresi Başkanlığı'nca tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat süreleri uzatılmıştır.

KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında teslim olunan mal, teslimin vuku bulduğu ayı izleyen ayın başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmelidir. Ancak, söz konusu 3 aylık sürenin sonu 1.4.2020 ila 30.06.2020 tarihleri arasına rastlıyor ise ihracat süresi, KDV bakımından herhangi bir başvuru yapılmaksızın üç ay uzatılmıştır. İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Daha önce ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanması uygun bulunmuştur.

Örneğin, imalatçı tarafından Ocak 2020 döneminde ihraç kaydıyla ihracatçıya teslim edilen malların ihracatı, 30/4/2020 tarihine kadar gerçekleştirilememiştir. İhracatçı, ek süre talebi için vergi dairesine başvuru yapmaksızın, 31/7/2020 tarihine kadar ihracat işlemini gerçekleştirmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunacaktır.

Ek süre almış olan ihracatçı söz konusu ise, 30/4/2020 tarihinde dolan ihracat süresi, mükellefin ilave bir başvuru yapmasına gerek olmaksızın, mücbir sebep kapsamında 30/6/2020 tarihine uzayacaktır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
İçeriğe dön