İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesinde Süre - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesinde Süre

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Kambiyo ·
Tags: ihracatbedelleriihracatbedel
İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesinde Süre Uzadı

2018-32/48  sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve %80’nin bankaya bozdurma zorunluluğu getirilmişti. Bu süre 4 Mart 2019 tarihi itibariyle  sona eriyordu. Ancak, 3 Mart 2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019-32/53 Tebliğ ile söz konusu Tebliğin yürürlük süresi altı aydan bir yıla çıkarıldı.

Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılacaktır. Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilecektir. Mücbir sebep halleri ile ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin dış temsilciliklerimizce veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması gerekmektedir.

4 Mart 2019 tarihinden itibaren altı ay daha Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi, bedellerin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçememesi, söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilecektir.
1. Akreditii Ödeme,
2. Vesaik Mukabili Ödeme,
3. Mal Mukabili Ödeme,
4. Kabul Kredili Akreditii Ödeme,
5. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
6. Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,
7. Peşin Ödeme.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön