İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: efaturafaturaihracat
İhracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükellefler, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.

Mal ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin ilk düzenleme 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır. Söz konusu tebliğin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümünde;

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” açıklaması yer almaktadır.  

Bu nedenle söz konusu tebliğ düzenlemesi ile ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükellefler, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.

e-Fatura uygulamasından GİB Portal yöntemi ile yararlanan ve ihracat yapan mükelleflerin, 1/7/2017 tarihinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve işletmelerine maliyet oluşturabilecek diğer yöntemlerle uygulamadan yararlanmak zorunda kalmamaları adına, GİB Portal uygulamasından da manuel olarak ihracat faturalarını da e-Fatura düzenleyebilmelerini teminen gerekli yazılım çalışmalarına başlanmış olup, Mayıs ayı sonuna kadar mükelleflerin erişimine sunulacaktır. Bu kapsamda Haziran ayı itibariyle GİB Portal yönteminden yararlanan mükellefler istemeleri halinde 1/7/2017 tarihini beklemeksizin ihracat işlemleri kapsamında e-Fatura düzenleyebileceklerdir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön