İhracatçı Firmanın KDV İadesine Hak Kazanma Anı - Yazılarımız - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İhracatçı Firmanın KDV İadesine Hak Kazanma Anı

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDVfiiliihraçgümrükbeyannameiadevergi
1 Mayıs 2007 tarihinden sonra düzenlenen gümrük beyannameleri üzerinde ihracatın gerçekleştiği tarihi belirten bilgi yer almamaktadır. Oysa, ihracatçının KDV iadesine hak kazanabilmesi için, yurt dışına gönderdiği malların gümrük hattını çıkış tarihinin bilinmesi gerekmektedir.

Mal ihracına ilişkin olarak KDV iadesi alınabilmesi için, ihracat işlemine ait gümrük beyannamesinin kapanma tarihini içine alan aylık dönemde Maliye İdaresine KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir. Gümrük beyannamesinin sınır gümrüklerince kapatıldığı tarih ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir.

Maliye İdaresi Mayıs 2010 yılından sonra, doğrudan Gümrük Veri Ambarı Sistemine (GÜVAS) bağlanabilmekte, kapanmış olan gümrük beyannamelerine ulaşabilmektedir. Maliye İdaresinin bir beyannamenin bilgilerine ulaşabilmesi için, o beyannemenin GÜVAS'ta kapanmış olması gerekir. Sistem üzerinde yapılacak sorgulamada, söz konusu beyannamein kapanma tarihi görülmekte, bu tarih de fiili ihracat tarihi olarak kabul edilmektedir.

Gümrük beyannamelerinin VEDOP ortamındaki internet vergi dairesi üzerinden de sorgulaması mümkün olup, vergi dairelerince VEDOP ortamında kapama işlemi yapılmamış olan beyannamelere ilişkin olarak ihracatçı firmalara KDV iadesi yapılmamaktadır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
İçeriğe dön