İmar Affı Ödemeleri - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İmar Affı Ödemeleri

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: imaraffıödemeleri
Maliye İdaresine göre, imar affı ödemeleri kanunen kabul edilen gider niteliğindedir. Ancak Maliyenin görüşüne göre, bu tür ödemeler Gelir Vergisi Kanunu'nun 40'ıncı maddesinin birinci fıkrasının; (6) numaralı bendinde sayılan giderlerden olmadığı, dolayısıyla bu tür ödemelerin kurum kazancının tespitinde doğrudan gider olarak indirilmesinin mümkün değildir. Oysa, imar affı ödemeleri “harç” niteliği taşıdığından, söz konusu bentte yer alan “kaydiyeler”kapsamı içinde değerlendirilmelidir.

Maliyenin verdiği bir görüşe göre, “Şirketiniz adına kayıtlı taşınmaz için 7143 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca yararlanacağınız İmar Barışı'na istinaden ödenecek olan kayıt bedelinin, taşınmazın iktisadi kıymetini artıran giderler kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu taşınmazın maliyet bedeline eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca taşınmazın amortisman süresinin tamamlanmamış olması halinde, maliyet bedeline dahil edilecek söz konusu tutarın taşınmazın kalan amortisman süresine göre itfa edilmesi; taşınmazın amortisman süresinin tamamlanmış olması halinde ise maliyet bedeline eklenen söz konusu tutarın taşınmaza ilişkin faydalı ömür ve amortisman oranı dahilinde aktife alındığı tarihten itibaren itfa edilmesi icap etmektedir” demektedir.

Bu durumda, imar affı ödemeleri ilgili aktif kıymetin maliyetine dahil edilip kalan amortisman süresi içerisinde amortismana tabi tutulmak suretiyle giderleştirilebilir. Eğer amortisman ayırma süresi bittiyse, ilgili aktifin tabi olduğu faydalı ömür ve amortisman oranı dahilinde giderleştirilmesi gerekmektedir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:57 34398
SARIYER/ İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön