Karşıt İnceleme Tekniği ve YMM Sorumluluğu - Yazılarımız - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Karşıt İnceleme Tekniği ve YMM Sorumluluğu

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: karşıtincelemeYMMsorumlulukmüteselsilKDVraportutanak
KDV iadesi raporu düzenleyen Yeminli mali müşavirler tasdik konusu ile ilgili olarak karşıt inceleme yapabilirler. Karşıt inceleme, 3568 sayılı kanuna göre bir denetim tekniği olup doğrulama amacıyla kullanılmaktadır. İşletme kayıtlarında yer alan hususların ilgili üçüncü kişiler nezdindeki defter ve belgeler üzerinde araştırılarak tespit yapmak suretiyle doğrulama denetimi yapılmaktadır.
 
Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan karşıt incelemeler, iade talebinde bulunan ihracatçı firmanın mal ve hizmet alımlarında bulunduğu satıcılar ile alım-satım zincirinde yer alan alt satıcılar nezdinde tutanak düzenlemek suretiyle yapılmaktadır. 3568 sayılı Kanuna göre YMM’lerin düzenlediği karşıt inceleme tutanakları tasdik işleminin konusu hakkında güvenilir kanıtlar arasında sayılmıştır. Yeminli Mali Müşavirler, mükelleflerin KDV iadesi tasdiki kapsamına giren işlemlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti için gerekli karşıt incelemeleri yapmakla yükümlüdürler.
 
Karşıt incelemenin sonuçları YMM tarafından düzenlenen bir tutanakla tespit edilir. Karşı inceleme tutanağında yeminli mali müşavirin imzası ve mührü, nezdinde karşıt inceleme yapılan satıcının veya yetkili temsilcisinin imzası bulunur.
 
Karşıt incelemede amaç, tasdike konu işlemin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. KDV iadesi tasdik işlemlerinde iade veya mahsup edilecek KDV tutarının doğru olarak belirlenmesini sağlamaktır.
 
Yeminli mali müşavirlerce KDV iadesi tasdik işlemlerinde mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak yapılan karşıt incelemelerde %80 oranına ulaşılması yeterli olacaktır. %80 oranının hesaplanmasında karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan kurum ve kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımlarında ilişkin KDV de dikkate alınacaktır.
 
Karşıt incelemelerden amaç yüklenilen KDV’nin doğruluğunun tespiti olduğundan, satıcı firmalar nezdinde yapılacak olan karşıt incelemelerin ihraç edilen malla ilgili girdilerle sınırlı tutulması gerekmekte olup, ihraç edilen mal dışındaki alımlara ilişkin karşıt inceleme yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu itibarla alt satıcılar nezdinde yapılan karşıt incelemelerde de incelemenin ihraç edilen malla ilgili girdilerle sınırlı tutulması gerekmektedir.
 
Karşıt inceleme tutanaklarının düzenlenmesi ve rapora ilave edilmek suretiyle vergi dairelerine bildirilmesi halinde, Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki özeni yerine getirmiş olunmaktadır. Aksi takdirde, Yeminli Mali Müşavirlerin iade alan mükellefle birlikte müteselsilen sorumluluğu bahse konu olacaktır. Nitekim Yeminli Mali Müşavirlerin sorumluluğu kusursuz sorumluluk değildir. Yani mesleki özeni gösteren ve karşıt inceleme tutanaklarını eksiksiz yapan YMM hakkında müteselsil sorumluluk kapsamında takibat yapılamayacağı yönünde Danıştay 4. Dairesinin kararları vardır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
İçeriğe dön