KDV İade Raporlarının Vergi Dairelerince İşleme Konulması - Yazılarımız - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

KDV İade Raporlarının Vergi Dairelerince İşleme Konulması

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: iadeKDVraporYMMtutanak
Yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen KDV iadesi tasdik raporları bizzat ilgili YMM tarafından vergi dairelerine tutanak ile teslim edilir. KDV iadesine ilişkin raporlar vergi dairelerince derhal işleme konulacaktır.

 
Raporlar dispozisyona veya şekle ilişkin eksiklikler içeriyorsa, bu eksikliklerin ilgili YMM’den alınacak ek bilgi ve belgelerle giderilmesi yoluna gidilecek; ancak mükellef veya mükellefe mal ve hizmet tesliminde bulunan alt mükelleflerin kayıtlarının ve teslimlerinin gerçeği yansıtmadığı, adreslerinde bulunmadığı, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılması organizasyonlarında yer aldıkları ve benzeri hususların tespiti durumunda raporlar işleme konulmayacaktır. Bu son durumda ya ilgili rapor YMM’ye iade edilecek yada iade işlemi gerçekleşmeden bu raporların Bakanlığına gönderilmesi gerekecektir.

 
Vergi daireleri, rapor dispozisyonunda uygun olarak düzenlenmiş iade raporları üzerindeki işlemleri 7 iş günü içinde tamamlamak zorundadır. İşlemlerinin yoğunluğu nedeniyle 7 günlük sürede iade işlemlerini tamamlayamayan vergi daireleri Gelir İdaresi Başkanlığından izin (ek süre) talep ederler.

 
Rapor dispozisyonunda uygun olarak düzenlenmeyen veya eksik bilgi içeren iade raporlarının işleme konulmadan evvel, yeniden düzenlenmesi için ilgili yeminli mali müşavire iade edilmesi gerekir. Bunun sağlanamaması durumunda ise, vergi dairesince iade işlemi yapılmadan raporun Bakanlığa gönderilmesi gerekir.

 
İlgili YMM tarafından raporun dispozisyonu, içeriği ve eklerine ilişkin eksikliklerin veya tereddüt uyandıran hususların giderilmesi durumunda, iade raporunun işlemlerine vergi dairesince kaldığı yerden devam edilecektir. Vergi daireleri iade raporlarını işleme koymaktan imtina edemezler. Ancak, aşağıdaki hususların varlığı halinde, vergi dairelerince işlem yapılmaması ve iadenin gerçekleştirilmemesi esastır.

 
1.      Kayıtlar ve mal veya hizmet teslimleri gerçeği yansıtmıyor.
2.      Mükellefler adreslerinde bulunamıyor.
3.      Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması organizasyonun mevcut.
4.      Benzeri diğer konular mevcut.
     

 
Yukarıdaki konularda bilgi ve belgeler bulunmasına rağmen, iade raporunu Bakanlığa göndermeyen, işleme koyan ve iadeyi gerçekleştiren vergi dairesi haksız vergi iadesine sebebiyet vermiş olur. Bu durumda vergi dairesi personeli hakkında derhal sorgulama işlemi yapılması gerekir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
İçeriğe dön