KDV Gider Kaydedilemez - Yazılarımız - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

KDV Gider Kaydedilemez

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDV
Mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları KDV, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemez.
Mükellefin mal ve hizmet alımları nedeniyle hesaplanan bu işlemlere ilişkin olarak alış vesikalarında gösterilen ve indirilebilecek KDV durumunda bulunan KDV de gider olarak kabul edilmez.
Diğer yandan indirilemeyecek KDV’nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı tabiidir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
İçeriğe dön