Kira Gelirlerinin Beyanında Götürü Gider Yöntemi - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kira Gelirlerinin Beyanında Götürü Gider Yöntemi

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergikiragelirgsmi
Kira gelirlerinin %25’i gider olarak hasılattan indirilecek. Bu yöntemde, mükelleflerin gerçekten giderleri olup olmadığı ve/veya belgeleri olup olmadığı aratırılmaz.

Konut kira gelirinin 2016 yılı için 3 bin 800 lirası vergiden istisna olacaktır. Ancak, ticari, zirai veya mesleki kazancının yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 110.000 TL'yi aşanlar bu istisnadan faydalanmazlar.Öte yandan bu istisnadan kira gelirinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde yararlanmak mümkün değildir.

Götürü gider yöntemini seçmek suretiyle ne kadar vergi ödeyeceğinizi belirlemek için sizin için hazırladığımız kiraların vergilendirilmesi bağlantısını kullanabilirsiniz.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:57 34398
SARIYER/ İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön