Konutlarda 150 m2’lik net alan hesabı - Yazılarımız - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Konutlarda 150 m2’lik net alan hesabı

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDVvergikonutiadeindirimlioran
Danıştay 4. Dairesi’nin 30.05.2019 tarihli ve E.2018/5023, K.2019/4297 sayılı Kararı sonrasında, konutların 150 m2’lik net alan hesabının Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre yapılması konusu artık kesinleşti.

Danıştay'ın bu kararına göre, KDV uygulamaları bakımından konutların net alan hesabı artık KDV Genel Uygulama Tebliği'ne göre değil, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne göre yapılacak olup KDV Tebliği'nin yürürlüğe girdiği 1/5/2014 tarihinden sonra teslim edilen veya edilecek olan konutlarda;

  1. Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar (depo ve kömürlük gibi), otoparklar ile ortak alanlar,
  2. Genel giriş, merdiven, sahanlıklar ve asansör boşlukları,
  3. Fransız balkonlar ve teraslar,

150 m2'lik net alanın hesabına dahil edilmeyecektir.

Bu Karar ile, konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı, alışveriş merkezi gibi alanlara ilişkin yapılan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV’lerin iade edilmeyeceği konusu da netleşmitrir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
İçeriğe dön