02/2020 - Yazılarımız - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Transfer Fiyatlandırma Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Transfer fiyatlandırma uygulamasında ilişkili kişi tanımı değişirken raporlama konusunda OECD BEPS 13 eylem planı dikkate alındı: 2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da, transfer fiyatlandırması konusunda düzenleme yapıldı.
Eser Sevinç | 28/2/2020

Kanun (Dava) Yolundan Vazgeçme

Kanun Yolundan Vazgeçme Durumunda Tahakkuk Edecek Vergi ve/veya Cezalar Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde, tahakkuk edecek vergi ve/veya cezaların hesaplanmasında istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı dikkate alınacaktır.
Eser Sevinç | 21/2/2020
İçeriğe dön