KDV - Yazılarımız - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Yenilenen KDV İade Sistemi

Katma Değer Vergisi konusunda bugüne kadar yayınlanmış 123 genel tebliği yürürlükten kaldırarak tek bir tebliğ haline getiren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Eser Sevinç | 5/5/2014

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.
Eser Sevinç | 28/4/2014

Arsa Karşılığı İnşaat İşleri

Arsa sahipleri ile inşaatın yapımını üstlenen müteahhit arasındaki arsanın devri ve yapılan inşaatın maliyeti ile bölüşülecek karın saptanması ve yükümlülüklerinin vergisel açıdan irdelenmesi yazımız konusunu oluşturmaktadır.
Eser Sevinç | 20/1/2014

Maliye'nin Kod Uygulaması Devam Ediyor

Verilen süre içerisinde olumsuzluğunu gidermeyen mükellefler özel esaslar kapsamına alınacaktır. Kısaca, kendisine bu konuda ‘olumsuzluğu giderme’ bildiriminde bulunanlar söz konusu bildirime uygun davranmazlarsa özel esaslara tabi olacaklar, daha açıkçası ‘KOD’a alınacaklardır.
Eser Sevinç | 23/12/2013

Masrafların KDV karşısındaki durumu

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 08.08.2011 tarih ve 60 sayılı Katma değer Vergisi Sirküleri’nde, mallarda değer kaybının ve yüklenilen KDV’nin indirim hakkının üçlü bir ayrım çerçevesinde (zayi olma, kısmi değer düşüklüğü ve fire) değerlendirildiği görülmektedir.
Eser Sevinç | 18/12/2013

2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
| 2/12/2013

Güncel KDV Oranları

2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697,2012/2931,2012/3594,2012/4116, 2013/4345 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL GÜNCEL KDV ORANLARI LİSTESİDİR.
Eser Sevinç | 19/9/2013
İçeriğe dön