Vergi İnceleme Süreleri - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Vergi İnceleme Süreleri

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergiincelemesiincelemesüresisürelervergimüfettişi
Vergi incelemeleri ile ilgili düzenlemeler 213 sayılı VUK’nun  140. ve izleyen maddelerinde yer almaktadır. Kanuni düzenleme gereği  vergi incelemelerinin 5 yıl içerisinde başlanması ve bitirilmesi esas alınmaktadır.

Vergi incelemelerinin tamamlanması  ve bitirilmesi  konusunda süreler getirilmiştir: VUK’nun “İncelemede Uyulacak Esaslar” başlıklı 140. maddesine göre: “Vergi incelemesi  yapanlar, yaptıkları  inceleme sırasında aşağıdaki esaslara uymaya mecburdurlar.” Buna göre, incelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması  halinde en fazla 1 yıl, sınırlı inceleme yapılması  halinde ise en fazla 6 ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır.  Bu süreler içinde incelemenin bitirilmemesi halinde ek süre talep edilebilir.  Bu  talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından  değerlendirilir ve 6 ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.    

VUK’nun  140. maddesi  hükmünde yapılan düzenlemeler doğrultusunda  tam ve kısmi vergi incelemelerinin  süresi  içerisinde bitirilmesi  gerekecektir. Aksi takdirde vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu  birim  tarafından  incelemenin bitirilmeme nedenleri  yazılı olarak nezdinde inceleme yapılan mükellefe bildirilecektir.   

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön