Vergi levhasının alınması - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Vergi levhasının alınması

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergilevhasıgelirkurumlarvergi
Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi mükellefleri (sermaye şirketleri) her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına veya zararlarına esas olan kazanç tutarları (Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahları) ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı iş sahiplerince iş yerinde bulundurmak zorundadırlar. Vergi levhası asma mecburiyeti kaldırılmıştır.

Vergi levhası mükellefin bizzat kendisi veya 3568 sayılı yasaya göre yetki almış meslek mensubu vasıtasıyla internet vergi dairesinde çıktı alarak, GİB sisteminden barkotlu vergi levhasını alacaklardır.

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, 01 Nisan 2017 gününden başlayarak 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar internet vergi dairesinden barkotlu vergi levhalarını yazdırıp almaları gerekmektedir.

Yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, matrah kısmına “yeni işe başlama” ibaresi yer alacak şekilde sistem tarafından oluşturularak internet vergi dairesine aktarılacaktır. Mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.

Vergi levhaları almak mecburiyetinde olan mükellefler, kendilerine ait levhaları, işyerlerinin; merkezinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerde zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin yapılması için açtıkları yazıhanelerde, taşıt işletmelerinin merkez adreslerinde ve sahip oldukları taşıtlarda, (yolcu ve yük nakliyesi yapanlar için) bulundurmak zorundadırlar. Yetkililerce istendiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. Vergi levhasını iş yerinde bulundurmayan mükellefler V.U.K. unun 353/4 üncü maddesine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 2017 yılında bu işlemle ilgili uygulanacak özel usulsüzlük ceza tutarı 210,00 TL’dir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:57 34398
SARIYER/ İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön