Vergisel Destekler - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Vergisel Destekler

Hakkımızda > İletişim > Bilgilendirme Talepleri
Genç Girişimci Vergisel Destekleri

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti yönünden kayıt olan ve vergi kaydını açtığı tarih itibariyle  29 yaşını doldurmamış olan  tam mükellefiyete sahip  gerçek kişilerin,  ticari faaliyete başladıkları takvim yılından başlamak üzere üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75.000 lirasına  kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna olacaklarıdır. Yani kişi kazandığı paranın 75.000 Lirası için vergi ödemeyecektir.

Genç Girişimcilere 75.000 TL Kazanç İstisnasından Yararlanma Koşulları Nelerdir ?

    1 ) İşe Başlama Bildiriminin Zamanında Yapılmış Olması Gerekir: 213 Sayılı Vergi Usul kanuna göre işe başlayan mükellefler işe başladığı tarihten itibaren on gün içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine işe başlama bildirimini yapmak zorundadırlar.

     2) Kendi işinin başında  bilfiil bulunması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi  gerekmektedir: İstisnadan yararlanacaklar ya işin başında bulunacaklar yada sevk organizasyon işlerini kendileri yapacaklar.

      3) Genç girişimcinin tam mükellefiyete sahip olması gerekir.

      4) Kazanç İstisnası için, 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle adına ilk defa vergi  mükellefiyeti tesis edilmiş olması gerekir.

     5)  Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

     6)  Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması gerekmektedir.

    7) Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devam ettirilmesi  hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması halinde istisnadan yararlanabilir.

Genç girişimciler mevcut bir işletmeyi ve mesleki faaliyeti devir almaları halinde  istisnadan faydalanabilirler. Faydalanabilmeleri için devir alınan iş yerinin  eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.

Ölüm nedeniyle eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devir alınması halinde, devir alan eş veya çocuklar istisnadan faydalanmaya ilişkin şartları taşımaları kaydıyla üç vergilendirme dönemi boyunca istisnadan faydalanabilirler.

İstisnadan Kaç Yıl Yararlanılabilir ?

Genç girişimciler kazanç İstisnasından,  şartlarını sağladıktan sonra, ticari faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca genç girişimci istisnadan faydalanabilecektir.

İstisnadan Hangi Mükellefler Yararlanabilir İstisna Tutarı Ne Kadardır ?

Genç girişimciler kazanç İstisnasından,  tam mükellef olan girişimciler yararlanabilir. Genç girişimcilerin vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarının 75.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

Kazanç İstisnası Beyannamelerde Nasıl Göstereceklerdir ?

Genç girişimci kazanç  istisnasından yararlanan mükellefler tarafından gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan miktar yazılacaktır.  Bu kazanç istisnasından yararlanan mükellefler beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda da ticari, zirari ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilecektir. Kazanç istisnasından yararlanan ticari kazanç ile serbest meslek erbapları istisna tutarları geçici vergi beyannamelerinde göstermeleri gerekir.
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön